Ajuntament de Sant Joan de Labritja
971 33 30 03 - info@santjoandelabritja.com
ayuntamiento.jpg
cabecera-ayto_4.jpg

Impresos varios

banner certificados

perfil contratante

PlataformaContratacion

folletoVirtualSenderismo

BannerFacebook

SedeElectronica

Áreas de Gestión

ANTONIO  MARÍ  MARÍ Alcalde  – Presidente

ANDRÉS ROIG MARI

1r Teniente de Alcalde

Govern Interior

Vies i obres

Medi Ambient

SANTIAGO MARI TORRES

2n Teniente de Alcalde

Cultura

Patrimoni

Educació

Esports

MARIA TANIA MARI MARI

3r Teniente de Alcalde (Sant Vicent)

Transports

Platges

Turisme

CATALINA SERRA BONED

Fiestas Populares (Cultura)

Grups Folkòrics

Sanitat

Benestar Social

JUAN ANTONIO ALFARO MARI

Caça

Noves tecnològies

Telecomunicacions

VICENTE TORRES COLOMAR

Festes Patronals

Comerç

Indústria

Mercats i artesania

JOSE MARCOS COLOMAR SERRA

Agricultura

Economia i Hisenda

CATALINA TORRES BUFI

Igualtat i Participació Ciutadana

LIDIA MARI MARI

Espais públics

Jardins

Parcs

Centres Socials